Newsletter
 Naposledy navštívené
Zatiaľ ste nenavštívili žiaden článok / produkt.

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok
  
Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu sa neuznávajú. 
 
Reklamovať je možné len tovar zakúpený v eshope Fashionll.sk a je úplne zaplatený. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný zaslať na adresu:
   Lenka Ftorková, Javorová 12, 01007 Žilina
reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený a nepoužívaný. V zásielke musí byť aj faktúra a a vyplnený reklamačný formulár, kde je čo najvýstižnejšie opísana vada, ktorú reklamujete. Kupujúci musí pred odoslaním tovaru o vadách čo najrýchlejšie informovať internetový obchod Fashionll.sk a to emailom na adrese: info@fashionll.sk
Tovar nezasielajte na dobierku, takto zaslaný tovar nebude prebraný.

Náklady na prepravu tovaru hradí kupujúci.

Za vadu tovaru nemožno považovať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia kupujúcim, či treťou osobou, alebo iného nesprávneho zásahu.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu do 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. 


 Akciový tovar
 
TOPlist